A3. White enamel baking/roasting tin with blue rim

£15.00